O mnie

Pierwszy wierszyk napisał w wieku siedmiu, ośmiu lat. Do tej pory umieszcza go na pocztówkach i pudełkach
czekoladek. Po wypadku, któremu uległ, poziom jego empatii wzrósł do tego stopnia, że swoimi tekstami budzi w czytelnikach ogromne emocje. Gdy zaczął umieszczać swe opowiadania w internecie, spotkały się z wielką aprobatą. Zaprzestanie tej działalności spowodowało wielki sprzeciw. Jak sam pisze o tej sytuacji teraz autor - "W zamian
dałem poezję, której całe pokłady tkwiły i tkwią we mnie" pisze we wstępie do tomiku
"Teksty najprostsze" (2010). Potem zaczął prowadzić blog z poczytnymi opowiadaniami "Najtrudniej zabić pierwszego smoka", na którym rozprawiał się z problemami własnymi i czytelników. Kiedy został zauważony przez kierownictwo przemyskiego RSTK - szybko nawiązał współpracę z lokalnymi, a niedługo później ogólnopolskimi czasopismami o tematyce kulturalnej.

Jego zacięcie psychologiczne i przygotowanie socjologiczne pozwala pisząc - wykorzysty-
wać pełnię percepcji czytelnika (czy słuchacza) a pomagając - robić to sprawniej i skuteczniej. Bo oprócz tego, że jest poetą, że pisze głębokie teksty, które zadają więcej pytań, niż dają odpowiedzi, ma duszę altruisty, toteż nie potrafi przejść obojętnie obok człowieka potrzebującego pomocy.

zał współpracę z lokalnymi, a niedługo później ogólnopolskimi czasopismami o tematyce kulturalnej.

Spełnia się też w innych dziedzinach sztuki - kiedyś malując obrazy olejne, a po wypadku, któremu uległ
w 2000 roku, w którym uległo zaburzeniu planowanie przestrzeni (niezbędne do malowania, czy rysowania), teraz rysując i tworząc grafiki, które można obejrzeć w małej galerii obrazów.

Jako miłośnik poezji i poprawnej polszczyzny - propaguje te idee w przeróżnych miejscach i środowis-kach, organizując spotkania i wdrażając projekty w takich miejscach jak szkoły, więzienia, czy szpitale.

Sam wprowadza i wdraża projekty związane z rozwojem kultury, a także uczestniczy w projektach już zainicjowanych.

Rodzaj uprawianej twórczości - poezja, miniatura (opowiadanie), esej, felieton, recenzja. .
Debiut prasowy – „Głos znad Sanu”,  artykuł: „Liberał to nie obelga”.
Debiut książkowy – „Teksty najprostsze”, (2010).
Ważniejsze publikacje – „Teksty najprostsze” (zbiór poezji), „Tak po prostu”(2013) (zbiór poezji), „Niebieski”(2015) (zbiór wierszy), „Krzysztof Kwasiżur – wiersze” (obszerny artykuł w miesięczniku „Nasz Przemyśl”),
„Krzysztof Kwasiżur – miniatury” (obszerny artykuł w miesięczniku „Nasz Przemyśl”),
Cykl artykułów w dwumiesięczniku „Głos podkarpacia”,
Teksty drukowane we „Własnym Głosem”
W przygotowaniu – zbiór opowiadań „Blogowisko” (trwa korekta) .
Współpracuje z miesięcznikiem internetowym: Pisarze.pl (tygodnik literacki),(felietony, recenzje, eseje)
Współpracuje z: „Krytyką Literacką”(miesięcznik krytyczno-literacki), (artykuły, felietony, wiersze)
„Latarnia Morska” (magazyn literacki), (felietony, eseje)
Inne –  autor i samodzielny reżyser wielu spotkań autorskich i wieczorów poezji, członek RSTK w Przemyślu, członek Rady Artystycznej Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Przemyślu, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego RSTK Przemyśl.
Członek grupy poetyckiej Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

 

 

BIBLIOGRAFIA:

 

ARTYKUŁY (wybrane):

"Absztyfikanci Grubej Berty – czyli o wulgaryzmach w wierszu", esej, pisarze.pl, marzec 2015

"Przecież z tego się nie strzela!", felieton, Latarnia Morska, Luty 2015
"Krzysztof Kwasiżur - wiersze", wiersze, Głos znad Sanu, lato 2012
"Krzysztof Kwasiżur - wiersze", Nasz Przemysl,
"Wysyp kiepskich poetów etnometodologicznie uzasadniony", esej, Krytyka Literacka Nr 4/2014
"Wiersz, jako niespodzianką", Szkic, pisarze.pl, 22 grudnia 2014
"Rzeczowniki, na które trzeba zapracować", felieton, pisarze.pl, 22 grudnia 2014
"Krzysztof Kwasiżur - Wiersze", pisarze.pl, 22 grudnia 2014
"Z okien pociągu", esej, pisarze.pl, 24 listopada 2014
"Drzewo do lasu – czyli o emocji w poezji", publicystyka, pisarze.pl, 13 października 2014
"Cukierek", felieton, pisarze.pl, poniedziałek, 08 września 2014
"Mój Everest", proza, pisarze.pl, 04 sierpnia 2014
"W okrągłych ogniach, w klatkach z lin – czyli logika w poezji", pisarze.pl, 21 kwietnia 2014
"Bryll z kosza wygrzebany (Mój Bryll codzienny)", felieton, pisarze.pl, 17 marca 2014
"Z wątrobą na wierzchu – czyli erotyk po nowemu", felieton, pisarze.pl, 27 stycznia 2014
"Krzysztof Kwasiżur - wiersze", wiersze, pisarze.pl, 26 stycznia 2015

 

RECENZJE (wybrane):

 

"Socjologia miasta według Anny Marii Musz", pisarze.pl, 19 grudnia 2016,

"Sonet na nowo odkryty", pisarze.pl, 20 lipca 2015
"O książce, która całość stanowi", pisarze.pl, 01 grudnia 2014
"Bronek z Obidzy", pisarze.pl, 14 lipca 2014
"Mobilna poezja Li Shizenga", recenzja, pisarze.pl, 14 kwietnia 2014
„Biskupi też wodę piją”, recenzja, pisarze.pl, 10 marca 2014
"Pod mocnym aniołem - krytyka krytyki", recenzja, 24 lutego 2014
"Lwowska Melancholia ", recenzja, pisarze.pl, 10 lutego 2014
"Maria Szafran w pięciu odsłonach, recenzja, pisarze.pl, 27 stycznia 2014

 

POZYCJE ZWARTE:

"Teksty najprostsze", 2010, Rzeszów, Polimedia, ISBN: 978-89-927163-9-6.
"Tak po prostu", 2013, Multicolor Krzysztof Bujak, Przemyśl, ISBN: 979-83-7343-431-3
"Niebieski", 2015, Warszawa, Pisarze.pl, ISBN: 978-83-63143-35-0

"Tak po prostu.Wydanie II", 2016, Wydawnictwo Diecezialne i Drukarnia, Sandomierz, ISBN: 979-83-7343-431-3

"Ołtarz mój", 2017, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Sandomierz, ISBN: 978-83-948127-0-6

"Wrzosowisko. Poemat podkarpacki", 2018, Warszawa, Wydawnictwo Pisarze.pl, ISBN: 978-83-63143-66-4

 

UDZIAŁ W ANTOLOGIACH I ZBIORACH:

"ANTOLOGIA POETÓW POLSKICH 2016", 2016, Warszawa, Wydawnictwo Pisarze.pl, ISBN: 978-83-63143-43-5

"XVII Doroczne Spotkanie Poetów", Przemysl, 2011, Centrum Kulturalne w Przemyslu, ISBN: 978-83-927757-9-9
XVIII Spotkanie Poetów", Przemysl, 2012, Centrum Kulturalne w Przemyslu, ISBN: 978-83-927757-2-0
"XX Doroczne spotkanie Poetów", Przemysl, 2014, Centrum Kulturalne w Przemyslu, ISBN: 978-83-927757-7-5

"Spojrzenia 6. Almanach Stowarzyszenia Literackiego Witryna w Stalowel Woli", Stalowa Wola, 2017, SL Witryna,

SBN: 978-83-947904-1-7

"MetaforaI Współczesności. Krajobrazy 2019", Ridero, 2019, Inteligentny System Ridero, ISBN: 978-83-8189-178-3

 

WSTĘPY I POSŁOWIA:

T.J Żuchowska, A. Morańska-Röder, M. Mikołajczyk, "Pomocne słowo. Antologia. Odsłona 2", 2015, Wydawnictwo Komograf, ISBN: 978-83-62769-99-5

J. Hajduga, M. Kuczara, "Współbrzmienie", MK, Kraków/Drezdenko, 2016, ISBN: 978-83-944364-0-7

A. Skakowska, Śni ni się Polska", ADAMANT, Kielce, 2017, ISBN: 978-83-89027-97-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Statystyki

 

 

Ostatnie wpisy:

Księga gości - czytaj/dodaj:

Księga gości

Facebook: